Workshopprogramma

  • Welke eisen stelt de vernieuwde PGS 15?
  • Welke (ADR) eisen gelden voor het vervoer van diagnostisch materiaal en/of gevaarlijke (afval)stoffen?
  • Zijn de arborisico’s in het laboratorium beheerst?
  • Voldoen we aan de vernieuwde ADR 2015?

Voortdurend doen zich nieuwe ontwikkelingen voor binnen het laboratorium, zoals de EU-GHS, wijzigingen in de opslageisen voor gevaarlijke stoffen PGS 15, ADR verplichtingen of zaken betreffende de risico-inventarisatie en evaluatie. Als onderdeel van het concept MijnLabĀ®, bieden wij u een gevarieerd aanbod van workshops die op de praktijk zijn toegespitst. Dit programma borgt dat u op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen en dat uw organisatie kan blijven voldoen aan vigerende wet- en regelgeving.

Het workshopprogramma van voorjaar 2016 bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • ADR in het laboratorium praktisch vormgegeven
  • Opslag van gevaarlijke stoffen volgens de nieuwe PGS 15:2015
  • Veilig werken met gevaarlijke stoffen
  • Indeling en etikettering van gevaarlijke (vloei)stoffen volgens EU-GHS
  • Veiligheidsinformatiebladen: de basis voor veilig en milieuverantwoord werken

Alle workshops zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van Biomedisch Laboratoriummedewerkers (NVML).

X