Wijzigingen in wet- en regelgeving

Abonnees van MijnLab worden elk kwartaal op de hoogte gebracht van wijzigingen in de voor hen relevante milieuwet- en regelgeving. Deze wijzigingen worden door een team van ervaren adviseurs beoordeeld en inhoudelijk geïnterpreteerd. Zodoende is direct duidelijk wat de impact is van een wijziging voor de (laboratorium)organisatie. In het vierde kwartaal van 2017 zijn de volgende wijzigingen behandeld.

 • Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (2014)
 • Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029
 • Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 • Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 • Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Activiteitenregeling milieubeheer
 • Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer
 • Bouwbesluit 2012
 • Regeling Bouwbesluit 2012
 • Besluit Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 • Regeling Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 • REACH

 

Direct door naar de wijzigingsrapportage? Klik hier !

Wilt u ook weten wat bovenstaande wijzigingen voor uw organisatie betekenen? Neem een abonnement op MijnLab zodat ook u elk kwartaal wordt geïnformeerd. Klik hier voor meer informatie.

Leave a Reply

X