Wijzigingen in wet- en regelgeving 2018

Abonnees van MijnLab worden elk kwartaal op de hoogte gebracht van wijzigingen in de voor hen relevante milieuwet- en regelgeving. Deze wijzigingen worden door een team van ervaren adviseurs beoordeeld en inhoudelijk geïnterpreteerd. Zodoende is direct duidelijk wat de impact is van een wijziging voor de (laboratorium)organisatie. In het eerste kwartaal van 2018 zijn de volgende wijzigingen behandeld.

  • Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer
  • Besluit Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  • Regeling Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  • Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018
  • Regeling stralingsbescherming medische blootstelling
  • REACH
  • ISO 45001
  • PGS 31
  • Handleiding PGS 15

 

Direct door naar de wijzigingsrapportage? Klik hier !

Wilt u ook weten wat bovenstaande wijzigingen voor uw organisatie betekenen? Neem een abonnement op MijnLab zodat ook u elk kwartaal wordt geïnformeerd. Klik hier voor meer informatie.

Leave a Reply

X