Status vertaling CLP (EU-GHS)

Wettelijk gezien moet de volledige tekst van de CLP-verordening (=EU-GHS), inclusief de bijlagen, in alle landstalen van de Europese Unie beschikbaar gesteld worden. Tot nu toe zijn de namen van chemische stoffen (in Bijlage VI van CLP) niet vertaald. In de Nederlandse vertaling van CLP staat de Engelse naam voor de stof. De Europese Commissie werkt nu aan de vertaling van de namen in alle talen van de EU. De Nederlandse overheid ziet geen reden tot vertaling; iedereen die weet wat het verschil is tussen xyleen en propeen, weet ook wat het verschil is tussen xylene en propylene. Daarnaast blijft de Engelse versie van CLP altijd juridisch leidend. De Nederlandse overheid zal deze vertalingen dan ook niet controleren. De vertalingen zullen juni 2016 aan de lidstaten worden voorgelegd.

 

Bron: Reach-Helpdesk

Leave a Reply

X