PGS-15 gewijzigd: weet u wat er speelt?

Eind september 2016 is de definitieve versie van de nieuwe PGS 15 gepubliceerd. In deze publicatie zijn regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen. Met deze actualisatie is beoogd om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte te formuleren. Ook is er een generieke mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken (gelijkwaardigheid) om een ander veiligheidsniveau (hoger of lager) te realiseren.

De meest in het oog springende wijzigingen:

  • De ondergrens voor CMR stoffen is bijgesteld van 1 kg naar 25 kg. CMR stoffen zonder ADR-classificatie vallen buiten de werkingssfeer van hoofdstuk 5, tijdelijk opslag, en hoofdstuk 10, (tank)containers;
  • Voor ADR-klasse 9 stoffen is duidelijker gesteld welke stoffen binnen de reikwijdte vallen, dit geldt uitsluitend nog voor waterbezwaarlijke stoffen;
  • Er zijn meer mogelijkheden om “aanverwante stoffen en koopmansgoederen” op te slaan binnen een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen;
  • Er zijn voorschriften opgenomen voor wikkelmachines in een opslagvoorziening;
  • De opslag van (losse) pallets is onder voorwaarden toegestaan;
  • Voor de tijdelijke opslag van gelimiteerde (LQ) en of vrijgestelde (EQ) hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen is een vrijstelling opgenomen zodat deze niet binnen een voorziening voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen hoeven worden opgeslagen;
  • Voor de tijdelijke opslag is een Rook en Warmte Afvoerinstallatie (RWA) niet langer meer verplicht. Op basis van een verplichte risicobeoordeling kan blijken dat alsnog een RWA nodig is;
  • Er is beter afgestemd met PGS 14 ‘Brandblus- en brandbeheersingssystemen’. Er worden directe verwijzingen gemaakt.

Wilt u meer weten over de consequenties voor uw organisatie? Schrijf u dan in voor onze workshop “Opslag van gevaarlijke stoffen volgens de PGS-15: Hoe implementeren we dat?”

Het hoofdstukOpslag van gevaarlijke stoffen” in het Digitaal Handboek op Mijnlab.nl wordt op korte termijn aangepast aan deze nieuwe richtlijnen.

Leave a Reply

X