Inspectie SZW toetst stoffenregister

Verschillende laboratoria hebben begin 2021 een brief van de Inspectie SZW ontvangen waarin zij worden verzocht om het overzicht van gevaarlijke stoffen (het stoffenregister) op te sturen. Inspectie SZW controleert op deze manier de aanwezigheid van de wettelijk verplichte inventarisatie van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. Deze stoffenregistratie is een onderdeel van de verplichte RI&E en maakt ook onderdeel uit van het 4-stappenplan.

Borger & Burghouts helpt vanuit haar concept MijnLab organisaties met de invulling van het vier-stappenplan van Inspectie SZW. De stoffenregistratie is stap 1 in dit plan. Onze adviseurs inventariseren de aanwezige gevaarlijke stoffen en zetten deze in een Register Gevaarlijke stoffen.

Daarnaast kunnen zij u ook verder ondersteunen bij de invulling van de overige drie stappen:

  • Beoordelen (blootstellingsniveaus bepalen en toetsen aan de grenswaarde);
  • Maatregelen (het treffen van maatregelen indien nodig volgens de arbeidshygi├źnische strategie);
  • Borging (uw register van gevaarlijke stoffen altijd up-to-date door het Servicecontract Gevaarlijke stoffen).

Neemt u voor meer informatie contact met ons op via info@mijnlab.nl

Comments are closed.

X