Voortdurend doen zich nieuwe ontwikkelingen voor binnen het laboratorium, zoals de EU-GHS, wijzigingen in de opslageisen voor gevaarlijke stoffen PGS 15, ADR verplichtingen of zaken betreffende de risico-inventarisatie en evaluatie. Bent u voldoende op de hoogte?

 

Alle workshops zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van Biomedisch Laboratoriummedewerkers (NVML).

Periodieke scholing van medewerkers draagt bij aan het voldoen aan wettelijke plichten!

Heeft u al voldoende UEC-punten behaald?

Inschrijfformulier workshop
Sending
X