Conferentie Milieu en Veiligheid

De conferentie Milieu & Veiligheid van MijnLab is een jaarlijks terugkerend event voor medewerkers van ziekenhuizen en (ziekenhuis)laboratoria en daaraan gerelateerde organisaties. De conferentie is bedoeld om de bezoeker in kort tijdsbestek op de hoogte te brengen van relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Tijdens elke conferentie doet een wisselende samenstelling van gastsprekers haar uiterste best om in korte sessies de bezoeker te informeren, te prikkelen en/of uit te dagen. Wijzigingen in wet- en regelgeving, nieuwe technologieën, praktijkonderzoek, best practices en nog veel meer.

Daarnaast is een informatiemarkt ingericht waar de bezoeker zich kan laten informeren door diverse leveranciers en dienstverleners binnen de markt. Uiteraard ontbreekt de netwerkborrel niet, zodat bezoekers optimaal gelegenheid hebben ervaringen uit te wisselen.

 

Naar aanleiding van een in juni 2016 afgenomen enquête is besloten de opzet van de conferentie te wijzigen. Het middagprogramma bestaat gedeeltelijk uit parallel sessies, waaruit de bezoeker vooraf een keuze kan maken. Hierdoor is het programma nog beter afgestemd op de behoefte van de individuele bezoeker.

Historie

De presentaties van voorgaande conferenties vindt u terug in het archief.

X