Boetebedragen overtreding ADR hoger vastgesteld

Met ingang van 1 oktober 2016 is de vernieuwde ‘Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) ten aanzien van vervoer over de weg’ van kracht. Hierin zijn de boetetarieven voor de meest voorkomende overtredingen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg vastgelegd.

 

Wat kost het?

De boetes lopen uiteen van € 200,- tot wel € 4.100,- ! De tarieven gelden als richtlijn voor de hoogte van het transactiebedrag, de strafbeschikking of voor de eis ter terechtzitting. De Richtlijn uit 2015 is hiermee komen te vervallen.

 

De eerste overtreding

De boetes hebben betrekking op organisaties die voor het eerst een fout maken, de zogeheten ‘first offenders’. Wanneer er een herhaling van de overtreding plaats vindt (per ongeluk of opzettelijk) dan worden de bedragen verder verhoogd of volgt er een dagvaarding. De overtreder moet zich dan verantwoorden voor de rechter.

 

Bij groter risico: Corrigerende maatregelen of strafoplegging?

Aan de hand van de risicocategorie I, II of III wordt bepaald of er corrigerende maatregelen worden genomen en of strafrechtelijke handhaving:

  • Categorie I: hoog risico op dodelijke slachtoffers, ernstig letsel voor personen of significante aantasting van het milieu. Er moeten onmiddellijk corrigerende maatregelen worden genomen.
  • Categorie II: risico op letsel voor personen of aantasting van het milieu. Corrigerende maatregelen op controleplaats indien mogelijk, anders uiterlijk bij het voltooien van het vervoerstraject.
  • Categorie III: gering risico op letsel voor personen of aantasting van het milieu. Maatregelen hoeven niet op de controleplaats te worden genomen, maar kunnen later bij de onderneming worden genomen.

 

Wilt u weten hoe u boetes in het kader van overtreding van het ADR voorkomt? Schrijf u dan in voor onze workshop ADR praktisch vormgegeven. Kijk in onze agenda voor workshopdata en meer informatie.

 

Onduidelijkheden wat betreft het vervoer van patiënten materiaal (medisch diagnostische monsters), dat ook onder het ADR valt, worden beantwoord op Mijnlab.nl in het Digitaal Handboek in het hoofdstuk “Verzending van diagnostisch materiaal” (onderdeel van het hoofdstuk “Gevaarlijke stoffen”).

Leave a Reply

X