Monthly Archives: november 2016

Boetebedragen overtreding ADR hoger vastgesteld

Met ingang van 1 oktober 2016 is de vernieuwde ‘Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) ten aanzien van vervoer over de weg’ van kracht. Hierin zijn de boetetarieven voor de meest voorkomende overtredingen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg vastgelegd.   Wat kost het? De boetes lopen uiteen van € […]

read more »
X