Monthly Archives: oktober 2016

PGS-15 gewijzigd: weet u wat er speelt?

Eind september 2016 is de definitieve versie van de nieuwe PGS 15 gepubliceerd. In deze publicatie zijn regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen. Met deze actualisatie is beoogd om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte te formuleren. Ook is er een generieke mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken (gelijkwaardigheid) om een ander […]

read more »
X