Monthly Archives: juli 2016

Conferentie Milieu & Veiligheid 2017 nieuwe stijl

Sinds 1998 staat jaarlijks de conferentie Milieu en Veiligheid (in ziekenhuislaboratoria) in de agenda van menig laboratoriumprofessional. De organisatie spant zich jaarlijks in om een boeiend programma en passende opzet te kiezen. Onlangs is daarvoor de hulp ingeroepen van de bezoeker van de conferentie door het uitschrijven van een enquête, die is opgevolgd door enkele […]

read more »

SZW-lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd

In de Staatscourant (2016, 34544) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en producten. Het gaat dan om de stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zijn de kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B in bijlage I van de CLP-verordening. Deze lijst bestaat uit stoffen en […]

read more »
X