Monthly Archives: april 2016

Status vertaling CLP (EU-GHS)

Wettelijk gezien moet de volledige tekst van de CLP-verordening (=EU-GHS), inclusief de bijlagen, in alle landstalen van de Europese Unie beschikbaar gesteld worden. Tot nu toe zijn de namen van chemische stoffen (in Bijlage VI van CLP) niet vertaald. In de Nederlandse vertaling van CLP staat de Engelse naam voor de stof. De Europese Commissie […]

read more »
X